ساعت های سفارشی

در بخش ساعت های سفارشی می توانید از برندهای لوکس ساعت ، نظیر رولکس، امگا و… سفارش گذاری کنید.

نحوه سفارش گذاری

جهت تسهیل در سفارش گذاری ، ابتدا در بخش ساعت های سفارشی پس از پر کردن فرم مربوطه، مدل ساعت مدنظر خود را از سایت اصلی آن برند یا از سایت هایی نظیر آمازون پیدا کرده و سپس با کپی کردن لینک سایت مربوطه و قرار دادن (الصاق کردن) آن در محل لینک گذاری آن را در سیستم ثبت کرده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

سفارش محصول

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .