حریم خصوصی کاربر
گالری ساعت شاهرخ برای استفاده از امکانات وب سایت و همچنین ارائه نظرات و بهبود عملکرد با در نظر گرفتن احترام به حریم کاربران لازم است برخی از اطلاعات را از کاربران درخواست نماید. اطلاعاتی مانند ایمیل ، آدرس و شماره تلفن برای ارسال مرسولات برای کاربران مورد نیاز است . و با توجه به فعالیت مبتنی بر اصول قوانین رسمی و تجارت الکترونیک که گالری ساعت شاهرخ نیز مطابق این قوانین عمل می نماید .
برای هر خرید فاکتور رسمی و در صورت درخواست خریداران فاکتور رسمی به همراه گواهی ارزش افزوده صادر می گردد. در این راستا برای تامین موارد ذکر شده اطلاعات اصلی مانند نام، نام خانوادگی و کد ملی برای اشخاص حقیقی شناسه ملی و کد اقتصادی لازم می باشد. اطلاعاتی که کاربر بمنظور راه های ارتباطی در پروفایل خود ثبت می کند تنها راه های مورد قبول گالری ساعت شاهرخ می باشد. که شامل تلفن، ایمیل و آدرسی که در پروفایل ثبت شده است هستند.و تنها این اطلاعات را گالری ساعت شاهرخ به رسمیت می شناسد.
مطالب، نظرات و مقالات
مطالب، نظرات و مقالاتی که در گالری ساعت شاهرخ ثبت می گردد و یا ارسال می گردد ممکن است در راستای قوانین و مقررات جاری فضای مجازی و یا گالری ساعت شاهرخ ویرایش شوند و این حق برای مجموعه ما محفوظ می باشد که به هر نحو که صلاح بداند از این مطالب استفاده نماید و یا ویرایش کند.
همچنین در صورت ارسال مطالب سیاسی و مجرمانه مسئولیت کامل مطلب درج شده به عهده کاربر ارسال کننده می باشد و گالری ساعت شاهرخ می تواند در راستای قوانین قضایی کشور آنها را پی گیری کند.
اطلاعاتی مانند IP، شماره های تماس، آدرس محل سکونت و… نزد ما محفوظ می باشد و به هیچ عنوان در اختیار دیگر سازمان ها یا موسسات قرار نخواهد داد مگر با اجبار و با حکم قانونی از طرف مراجع دارای صلاحیت.
گالری ساعت شاهرخ نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از اطلاعات وارد شده محافظت نموده و همیشه توان و سعی خود را در بهینه کردن تجربه خرید کاربران به کار خواهد گرفت.